Aguapura
Aiguapura

Descalcificador d'aigua Ion.ScaleBuster el sistema anticalç més eficaç

Ion.ScaleBuster màxim confort i mínim cost

Amb el descalcificador inhibidor Ion.ScaleBuster podrà protegir tota la instal·lació de la seva llar de manera fàcil, econòmica i duradora.
Quan s'instal·la, neutralitza tota la calç afavorint el flux d'aigua i la capacitat calorífica a les canonades velles, protegint al mateix temps les noves de la calç i la corrosió.

Amb aquest descalcificador aconseguirà un gran estalvi en els costos de manteniment i en la renovació de les seves instal·lacions, si el comparem amb altres sistemes de tractaments d'aigua disponibles al mercat.

A més de l'eficàcia demostrada del seu procés bioquímic que neutralitza la calç i la corrosió, aquest descalcificador no necessita de cap manteniment, ni de productes químics sent alhora respectuós amb el medi ambient. En definitiva tindrà un estalvi en temps, en recanvis i sense cap dubte en costos.
Descalcificador de agua

Informació del descalcificador d'aigua

Avantatges i beneficis del descalcificador d'aigua

  • Protecció de canonades i sistemes contra la calç i la corrosió.
  • Escalfadors, dutxes, lavabos i aixetes no patiran les incrustacions de calç, estalviant en costos de manteniment.
  • Sistema molt econòmic en comparació amb els actuals sistemes disponibles.
  • En hotels, restaurants, residències, càmpings... es redueixen notablement els costos de bugaderia i manteniments de maquinària.
  • Amb el descalcificador podrà estalviar en productes químics d'alt cost per al tractament de circuits, condensadors evaporatius i torres de refrigeració.
  • Podrà oblidar-se de netejar periòdicament els sistemes de climatització o de substituir els intercanviadors.
  • Protegeixi la seva pell i cabell diàriament al dutxar-se (picors, al · lèrgies, sequedat de pell ...)
  • Eviti el embús en canonades per causa de la calç i la corrosió.
  • En conseqüència a això vostè i la seva família guanyarà en salut i estalviaran en diners.

Funcionament del descalcificador d'aigua

Ion.ScaleBuster és un sistema de tecnologia alemanya que tracta fins a 140 º graus francesos de calç. Porta integrat en el seu mecanisme un ànode de sacrifici i dues reixetes d'acer inoxidable pel qual circula l'aigua a una velocitat constant.

Quan traspassa l'ànode, es forma un procés biofísic pel qual es neutralitza la calç i elimina l'agressivitat de les seves molècules, protegint d'aquesta manera de la corrosió i reduint les incrustacions i dipòsits a petites partícules.

La calç segueix estant a l'aigua, però ja no és agressiva i no s'incrusta.

Ion.ScaleBuster s'instal · la molt fàcilment evitant canvis de canonades, calderes, radiadors, sanitaris... i estalviant a tots els nivells: manteniment, energia i sobretot costos.
A més, FreeStoneisb és un sistema respectuós amb el medi ambient.

Imatges de instal·lacions del sistema Ion.ScaleBuster

Imatges instal·lacions sistema Ion.ScaleBuster

Províncies de Catalunya on oferim actualment els nostres serveis de tractaments d'aigua:Descalcificador d'aigua Descalcificadors BarcelonaDescalcificador d'aigua Descalcificadors TarragonaDescalcificador d'aigua Descalcificadors LleidaDescalcificador d'aigua Descalcificadors Girona

descalcificador contacte