Aguapura
Aiguapura

Notícies de l'aigua Aiguapura Fadecen

Notícia de premsa

Artículo

El problema: la calç i la corrosió


Data: 05/07/2013, Font: Aiguapura Fadecen

la calç i la corrosió

Fonaments

Els dipòsits de calç en els sistemes de canonades d'aigua plantegen un desafiament tècnic important per als sistemes de subministrament d'aigua i calefacció a les llars i la indústria. Els dipòsits de calci (calcificació, tosca) poden causar costos importants en la reparació de canonades d'aigua, calefacció i sanitaris i són responsables de la pèrdua d'energia per valor de diversos milions d'euros. Freestoneisb ofereix una solució respectuosa amb el medi ambient que redueix el risc de danys.

La calç

La calç es troba en la naturalesa com calcita, marga, guix i marbre. Enormes quantitats de gasos de CO2 d'efecte hivernacle es troben atrapats en forma de carbonat càlcic (CaCO3).
Tot i que el calci és fisiològicament innocu i fins i tot desitjable en l'aigua potable, aquests dipòsits de calci causen importants problemes en les canonades, calderes, escalfadors d'aigua, tancs d'aigua calenta, bombes de calor, màquines de rentar i cafeteres. Actualment al mercat es troben per al tractament de la calç els descalcificadors de sal i resina, que generen la necessitat de sal, productes químics i pèrdua d'aigua en els seus regeneracions, així com el seu manteniment regular i necessari. El descalcificador Freestoneisb és un sistema que no utilitza sal, no rebutja aigua i no necessita manteniment.

Conseqüències de la calçConseqüències de la calç: Estrenyiment i l'obstrucció de les canonades d'aigua. A causa dels dipòsits de calç, el diàmetre interior de les canalitzacions es redueix en casos extrems fins arribar a la plena congestió, arribant a formar una capa calcària de diversos mil · límetres de gruix.
A causa dels dipòsits de calç en tancs d'aigua calenta i calefacció, es produeix una reducció de l'intercanvi de calor entre l'aigua de la calefacció i la font de calor. Un sol mil · límetre en l'interior d'aquests aparells pot suposar una pèrdua d'energia d'un 10%. El descalcificador Freestoneisb redueix aquest fenomen i protegeix així a llarg termini.

En conseqüència un augment en el consum d'energia i consum d'aigua, així com totes les despeses que l'acompanyen, van de la mà amb la disminució del rendiment de la calefacció.

La corrosió

CorrosióLa corrosió és deguda a l'atac a les parets internes de la canonada d'oxigen o altres substàncies corrosives (per exemple per àcids = corrosió per H +). Per exemple un tub de metall que estigui sotmès a l'atac d'aquestes substàncies corrosives, i en associació amb l'aigua, generaria ions d'hidròxid (OH +). Paral · lelament, els ions ferrosos (Fe2 +) són alliberats de les parets de la canonada. Aquests ions ferrosos carregats positivament reaccionen amb l'hidròxid per formar l'òxid de ferro (Fe (OH) 2 = òxid). El metall es corroeix.

Les conseqüències de la calç i la corrosió

Àrees domèstiques, comunitats i serveis:

  • Un dipòsit de calç i corrosió es forma en les canalitzacions, causant trencaments en les canonades, bloquejos i possibles inundacions (danys per aigua).
  • Danys en dutxes, instal · lacions sanitàries, escalfadors d'aigua i calderes havent de ser mantingudes o reemplaçades regularment.
  • Augment en el consum d'energia.
  • Pèrdua en el rendiment dels seus aparells.
  • Fuites i trencaments en canonades.
  • Risc de proliferació de legionel i algues.

Industrial:

  • Circuits i torres de refrigeració han de ser tractats químicament i ser netejats. Un tractament molt pesat en termes de cost i temps de neteja.
  • Sistemes de control de temperatura i intercanviadors de calor s'han de netejar químicament a intervals freqüents o, en el cas dels intercanviadors de calor de plaques, aquestes han de ser reemplaçades amb regularitat, el que porta a costos considerables.
  • Les bombes de buit i centrífugues amb dipòsits de calç condueixen a una reducció significativa del seu temps de funcionament.
  • Els intervals de manteniment, reparació i interrupcions generen costos significatius, tant en termes de manteniment dels equips i d'interrupció de la producció.


Notícies de l'aigua »

Províncies de Catalunya on oferim els nostres serveis de tractaments d'aigua:Descalcificador Barcelona, filtre d'aigua BarcelonaDescalcificador Tarragona, filtre d'aigua TarragonaDescalcificador Lleida, filtre d'aigua LleidaDescalcificador Girona, filtre d'aigua Girona