Aguapura
Aiguapura

Notícies de l'aigua Aiguapura Fadecen

Notícia de premsa

Artículo

Dispositius magnètics de tractament físic de l'aigua


Data: 11/07/2012, Font: (iagua.es)

A causa de la recents campanyes publicitàries que han aparegut en diversos mitjans de comunicació sobre els "Dispositius magnètics de Tractament Físic de l'Aigua", mitjançant imants connectats o adossats a canonades, AQUA ESPAÑA ha obtingut nombroses consultes respecte a l'efectivitat d'aquests equips i al seu publicitat presumptament enganyosa.

Per aquest motiu, i per mitjà d'aquest comunicat, AQUA ESPAÑA desitja fer les següents aclariments tècnics a les consideracions i afirmacions que a continuació s'assenyalen i que s'emeten sobre els efectes magnètics en les instal·lacions d'aigües domèstiques, residencials i industrials:
  1. Els dispositius que consisteixen en un imant adossat o connectat a una canonada i els seus possibles efectes magnètics no milloren ni canvien el gust de l'aigua.
  2. No converteixen l'aigua de l'aixeta en aigua de font.
  3. Aquests dispositius magnètics no descalcifiquen l'aigua.
    No eliminen, ni redueixen, ni treuen, el calci ni el magnesi que conté l'aigua. Aquesta funció la fan els equips descalcificadors i desmineralitzadors mitjançant l'intercanvi iònic o també per equips d'osmosi inversa mitjançant membranes semipermeables. Aquests tractaments d'aigua i la seva efectivitat estan pròpiament reconeguts per la comunitat científica i tècnica i estan basats en principis fisicoquímics provats.
  4. Els dispositius magnètics no modifiquen i en conseqüència no milloren la qualitat micro biològica, química ni organolèptica de l'aigua.
  5. Els dispositius magnètics no redueixen ni treuen la concentració del clor residual desinfectant a l'aigua de l'aixeta, ni els subproductes de cloració ni qualsevol altre, de manera que no la milloren organolèpticament, ni l'aspecte, ni el sabor, ni l'olor.
  6. Les unitats de condicionament de l'aigua magnètiques no exerceixen cap influència sobre qualsevol de les característiques o paràmetres mesurables en l'aigua per mètodes científics ni per anàlisi sensorial.
  7. Aquests equips magnètics no es troben autoritzats pel Ministeri d'Indústria, per instal · lar a l'aigua d'alimentació de calderes de vapor, a causa del no compliment de la norma UNE EN 12953), per no assegurar una duresa inferior de 0,1 º F al aigua d'alimentació.
  8. Els dispositius magnètics no solucionen els problemes de corrosió en les canonades d'aigua.
Sobre Aqua Espanya

AQUA ESPAÑA és l'Associació Espanyola d'Empreses de Tractament i Control d'Aigües fundada el 1983 i sense ànim de lucre, la qual reuneix a més de 120 empreses dins del sector de l'Aigua.

AQUA ESPAÑA representa els interessos dels seus associats en les activitats de fabricació, disseny, producció, distribució, promoció i venda d'equips, productes, accessoris i serveis per al tractament i control d'aigües de consum públic, residuals i industrials.

AQUA ESPAÑA és membre de AQUA-EUROPA i de la Federació Europea de Tractaments de l'Aigua, que agrupa i coordina associacions d'Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, França, Gran Bretanya, Holanda, Irlanda, Itàlia, Suècia, Suïssa i EUA. També és membre de la Junta Directiva de la Plataforma Tecnològica Espanyola de l'Aigua.

AQUA ESPAÑA compta també amb acords de col · laboració amb les entitats més rellevants en el negoci de l'aigua, amb l'objectiu de desenvolupar sinergies que millorin la competitivitat global dels seus associats.


Notícies de l'aigua »

Províncies de Catalunya on oferim els nostres serveis de tractaments d'aigua:Descalcificador Barcelona, filtre d'aigua BarcelonaDescalcificador Tarragona, filtre d'aigua TarragonaDescalcificador Lleida, filtre d'aigua LleidaDescalcificador Girona, filtre d'aigua Girona